V dnešných uponáhľaných časoch sa čoraz viac dostáva do popredia otázka ochrany a udržania zdravia a dobrého fungovania nášho organizmu. Mimoriadne veľký význam má v tomto smere dobrá mikrocirkulácia. Je to významná časť krvného obehu, v ktorej sa odohráva výmena kyslíka, dodávanie živín, vitamínov a minerálov. Chronický stres, nedostatočná a nesprávna výživa, ako aj zlý životný štýl majú za následok práve poškodenie krvného obehu v oblasti mikrocirkulácie.

Bemer je oficiálne schválený zdravotnícky prístroj pre fyzikálnu cievnu terapiu. Pozrieť certifikát ŠÚKL

Základným účinkom Bemeru je zlepšenie krvného obehu v mikrocirkulácii.

Je veľmi dôležité, že v tepnách a v žilách za pohyb krvi zodpovedá srdce (denne prečerpá až 8.000 litrov krvi). Tepny tvoria 13.5% a žily 14.5% krvného riečišťa. Až 74% krvného riečisťa však tvorí mikrocirkulácia - malé tepny (arterioly), vlásočnice (kapiláry) a malé žily (venuly).

Za pohyb krvi v mikrocirkulácii zodpovedá pravidelný pohyb svalu v malých tepnách a malých žilách. Ide o pravidelný pohyb svalu 30x za 10 minút, hovoríme o vazomotorike. (zatiaľ sa málo používa na označenie tejto pravidelnej činnosti vazomócia).

Vplyvom starnutia, chronického stresu, rôznych chorôb (napr. cukrovka) sa vazomotorika spomaľuje, frekvencia kontrakcií sa znižujea môže sa aj úplne zastaviť. V takom prípade bunky nedostávajú dostatok kyslíka a živín a ani odpadové látky metabolizmu nie sú z buniek odstraňované. Bunky, orgány a celé telo fungujú nedostatočne, v „obmedzenom“ režime. Je dôležité vedieť, že v stene malých arteriol a venúl sa už nenachádzajú žiadne receptory. Pôsobením rôznych látok, napr. liekov nie je možné tieto cievy rozšíriť.

A práve to je tajomstvo BEMER-u.

Špeciálny BEMER signál dokáže upraviť a optimalizovať činnosť svalovej pumpičky a vazomotorika sa zlepší. Bunky znovu budú dostávať kyslík aj živiny a zároveň sa zbavia odpadových látok metabolizmu. Všetky bunky a orgány, celé telo bude fungovať lepšie.

Prehľad účinkov BEMER-u

 • podstatné zlepšenie mikrocirkulácie všetkých buniek a orgánov
 • zlepšenie látkovej výmeny
 • zlepšenie adaptačnej schopnosti, zníženie následkov chronického stresu
 • úprava a urýchlenie regeneračných procesov
 • zlepšenie zásobenia buniek kyslíkom, živinami, vitamínmi, minerálmi, hormónmi, atď.
 • zlepšenie odstraňovania kysličníka uhličitého, kyseliny mliečnej ako aj ďalších odpadových produktov metabolizmu
 • zlepšenie imunitných reakcií, zníženie náchylnosti na infekcie
 • urýchlenie procesov hojenia v poškodených tkanivách: hojenie rán, zlomenín, atď.
 • účinnný proti voľným radikálom

Bemer technológia je založená na účinku tzv. BEMER signálu. Je to fyzikálne tvarovaný signál rôznych tvarov. Podľa tvaru a frekvencie BEMER signál pôsobí v rôznych úrovniach nášho tela na úpravu mikrocirkulácie. Ďalej podporuje vnútorné regulačné mechanizmy organizmu, a tým aj regeneračné a liečebné procesy. BEMER signál preukázateľne stimuluje činnosť imunitného systému, pozitívne vplýva na syntézu bielkovín a napomáha udržanie oxydačno-redukčnej rovnováhy. Človek sa cíti lepšie, je energickejší, zlepšujú sa koncentračné schopnosti, podstatnou mierou sa zvyšuje fyzická aj psychická výkonnosť. V prípade choroby sa urýchľujú liečebné procesy. Výsledkom pôsobenia BEMER-u je podstatné zlepšenie kvality života. Pritom BEMER nemá žiadne známe vedľajšie účinky, nedá sa ním predávkovať. Používame ho tak v prevencii ako aj v liečbe, a to u všetkých vekových skupín, počnúc kojencami a končiac gerontmi. Rád by som zdôraznil, že používanie BEMERu je veľmi prospešné u zdravých ľudí, napr. manažérov, športovcov a u všetkých tých, ktorí chcú mať zdravie v poriadku. V prípade liečby BEMER pomáha vo veľmi širokej škále chorôb. Zlepšenie mikrocirkulácie prináša zdravie a vyliečenie.

Správne fungujúci krvný obeh je základným predpokladom dobrého fungovania celého nášho tela. 11,5% krvného obehu tvoria tepny (artérie), ktoré privádzajú do našich buniek kyslík, živiny, vitamíny, minerály. 14,5 % cirkulácie sa deje v žilách (vény), ktoré odvádzajú z našich buniek odpadové látky látkovej výmeny, teda CO2, kyselinu mliečnu atď. Až 74 % krvného zásobenia sa deje v mikrocirkulácii. Centrálnym orgánom krvného obehu je srdce. Prečerpá denne až 8000 litrov krvi a zabezpečuje pohyb krvi v tepnách a v žilách. Ale v mikrocirkulácii pohyb krvi zabezpečuje malá svalová pumpa, ktorá sa nachádza v malých artériolách a v malých venulách. Je to sval, ktorý už nemá na svojom povrchu žiadne receptory, čo znamená, že na tieto svalové bunky nevieme pôsobiť napr. liekmi. A práve správne fungovanie tejto svalovej pumpičky je mimoriadne dôležité. V zdravom organizme sa táto svalová pumpička kontrahuje 30 x za 10 minút, a to v malých arteriolách aj venulách. Následkom tejto činnosti sa krv pumpuje do kapilár, kde sa do buniek dostáva kyslík, živiny, minerály, vitamíny, hormóny atď. Zároveň sa svalová pumpička kontrahuje aj vo venulách. Tento pohyb posúva krv, do ktorej sa dostali odpadové látky metabolizmu (CO2, kyselina mliečna, atď), do veľkých žíl. Zdravá, normálna vazomotorika (30x za 10 minút) znamená dobré zásobovanie krvou (kyslíkom, živinami, vitamínmi a ďalšími potrebnými látkami pre činnosť našich buniek) a zároveň aj dobré a dostatočné odstránenie balastných látok metabolizmu z buniek a kapilár. Chronický stres, nedostatočná a nesprávna výživa, ako aj zlý životný štýl majú za následok práve poškodenie krvného obehu v oblasti mikrocirkulácie.Pohyb svalovej pumpičky v arteriolach a venulách sa spomaľuje , až sa úplne môže zastaviť. Bunky nedostávajú potrebné množstvo kyslíka a živín a ani odpadové látky metabolizmu sa z buniek neodvádzajú. Bunky, ktoré nie sú dostatočne zásobené kyslíkom, živinami, vitamínmi, minerálmi atď. sú vystavené oveľa väčšej záťaži a starnú oveľa rýchlejšie. Procesy regenerácie sa významne spomalia. Celková fyzická aj duševná výkonnosť klesá, človek sa cíti zle. Regenerácia v tomto duchu znamená navrátenie optimálneho fungovania mikrocirkulácie, ktorá zabezpečí, že každá jedna bunka nášho tela má dostatočné zásobenie kyslíkom, živinami a zároveň sa z buniek odstraňujú odpadové látky činnosti metabolizmu.

Ako zabezpečiť správne fungovanie mikrocirkulácie?

V malých arteriolach a venulách sa nenachádzajú žiadne receptory. Rytmické a cyklické šťahovanie a uvoľňovanie svalovej pumpičky v ich stene je prirodzenou vlastnosťou týchto svalových buniek. (Podobne je to u svalových buniek srdca). Ako sa dá zabezpečiť správna činnosť svalovej pumičky v arteriolach a venulách ? Profesor Dr. Klopp (Berlínsky Inštitút mikrocirkulácie) zistil revolučnú vec: elektromagnetickým poľom vpravíme do svalovej pumpičky špeciálny tzv. BEMER signál, ktorý zabezpečí správnu činnosť tejto pumpičky.

Srdcovo-cievny systém sa skladá zo srdca, krvných ciev a z krvi.

Srdce je dutý svalový orgán, len o niečo väčší ako ľudská päsť. Srdce je sval, ktorý neprestajne prečerpáva (pumpuje) krv do celého tela. Zabezpečuje zásobenie kyslíkom a živinami. Srdce prepumpuje približne 8.000 litrov krvi do krvného obehu za deň.

Krv je z fyziologického hľadiska veľmi špecifická, rôznorodá tekutina, pozostávajúca z krvných buniek, rozptýlených v krvnej plazme.

Hlavnou funkciou krvi je dopravovať živiny, kyslík, vitamíny, minerály, hormóny, atď.) do tkanív a odvádzať odpadové produkty metabolizmu buniek ( CO2, kyselinu mliečnu, atď.). Významnou súčasťou krvi sú aj bunky ( červené krvinky - erytrocyty, biele krvinky - leukocyty, a krvné doštičky - trombocyty) a rôzne chemické zlúčeniny (napríklad aminokyseliny, tuky, cukry, hormóny atď.). Problémy so zložením krvi alebo cirkuláciou môžu viesť k poruchám funkcie tkanív a orgánov.

Cievy rozlišujeme:

 • a) Tepny (artérie): sú to pevné, pružné (v stenách s elastickými vláknami) cievy vedúce krv zo srdca, ktoré sa rozvetvujú na tepničky (arterioly)
 • b) Vlásočnice (kapiláry) – tenké, priepustné cievy, ktorých stenu tvorí len jedna vrstva výstelkových buniek, priepustná pre plyny, vodu a niektoré látky v plazme. Ich sieť prestupuje väčšinu tkanív, tvoria prechod medzi tepnami a žilami. Veľmi dôležitá súčasť krvného obehu, celková účinná plocha pre látkovú výmenu je až 1000 m2.
 • c) Žily (vény) – majú tenkú vrstvu svaloviny a nie sú také elastické ako tepny. V dolných častiach tela majú chlopne, ktoré zabraňujú spätnému toku krvi.

Podiel rôznych typov ciev na celkovom krvnom obehu

Veľký (telový) krvný obeh

Po naplnení ľavej predsiene okysličenou krvou z pľúc sa tlakom krvi otvorí dvojcípa chlopňa (mitrálna chlopňa) a krv prechádza do ľavej komory. Odtiaľ je vyvrhnutá do srdcovnice (aorty). Na jej začiatku sa tiež nachádza polmesiačikovitá chlopňa. Aorta sa otáča doľava dozadu k chrbtici a vytvára oblúk. Z oblúka aorty vystupujú smerom k hlave tri tepny: ramenohlavová tepna, ľavá spoločná krčnica a ľavá podkľúčna tepna. Aorta potom pokračuje smerom nadol ako hrudníková aorta a ďalej ako brušná aorta, ktorá sa rozvetvuje na ďalšie menšie tepny, ktorými sa krv dostáva do kapilárnej siete.

V kapilárnej sieti dochádza k odovzdaniu kyslíka tkanivám výmenou za oxid uhličitý. Odkysličenú krv zbierajú žily z celého tela, ktoré sa spájajú do väčších a väčších ciev až nakoniec vytvárajú hornú a dolnú dutú žilu. Tie napokon ústia do pravej predsiene, kam privádzajú odkysličenú krv z celého organizmu.

Krvné zásobenie srdca zabezpečujú vencovité (koronárne) tepny, ktoré vystupujú priamo zo srdcovnice. Vencovité tepny privádzajú kyslík a živiny jednotlivým bunkám myokardu. Odkysličená krv sa zo srdca odvádza srdcovými žilami, ktoré ústia do koronárneho splavu (sinus coronarius). Koronárny splav je žila, ktorá ústi do pravej predsiene.

Malý (pľúcny) krvný obeh

Malý krvný obeh sa začína v pravej komore. Do nej priteká odkysličená krv z pravej predsiene. Z pravej komory vychádza pľúcnica (truncus pulmonalis), ktorá sa rozvetvuje na pravú a ľavú pľúcnu tepnu. Tie vedú odkysličenú krv k pravým a ľavým pľúcam. Na začiatku pľúcnice sa nachádza polmesiačikovitá (semilunárna) chlopňa, ktorá zabezpečuje jednosmerný tok krvi z pravej komory do pľúcnice.

V pľúcnych kapilárach sa krv okysličí a je ďalej vedená štyrmi pľúcnymi žilami (z pravých aj ľavých pľúc vychádzajú po dve pľúcne žily) do ľavej predsiene srdca.

A práve to je tajomstvo pôsobenia signálu Bemer.

Podiel rôznych ciev na celkovom toku krvného obehu

Odkazy na stiahnutie

Certifikát Bemer

Stiahnuť súbor

Study.pdf

Stiahnuť súbor

Fyzikálna terapia ciev BEMER zlepšuje prekrvenie a okysličenie organizmu, posilňuje imunitu, upravuje acidobázickú rovnováhu a harmonizuje nervový systém.

Kontaktné Údaje

Tehelná 26, Bratislava
info@bmrterapia.sk
+421 911 132 454

Posledné Novinky