Viete, že:

  • tepny tvoria 13.5% a žily 14.5% vášho krvného riečiska? 
  • Až 74% krvného riečiska však tvoria mikrocievy - malé tepny, malé žily a vlásočnice, kde prebieha tzv. mikrocirkulácia.

Je to významná časť krvného obehu, v ktorej sa odohráva výmena kyslíka, dodávanie živín, vitamínov a minerálov. 

Chronický stres, nedostatočná a nesprávna výživa, ako aj zlý životný štýl majú za následok poškodenie krvného obehu práve v oblasti mikrocirkulácie. 


Je DOBRÉ ZDRAVIE pre Vás a Vau rodinu DÔLEITÉ?

Snaíte sa o správny ivotný štl a hadáte odpovede na alie otázky súvisiace s modernm poatím zdravia?

Tak vyplte prosím krátky Test vaej zdravotnej kondície:

Trápia vás asté choroby? Máte nízku imunitu?   áno/nie

Cítite, e vae telo nepracuje tak ako by malo?   áno/nie

Chcete zvýšiť svoju fyzickú aj psychickú vkonnos ?   áno/nie

Cítite na sebe nepriaznivé úinky kadodenného chronického stresu?   áno / nie

Bvate unaven a zdanlivo bez príiny?   áno/nie

Mávate depresie, alebo máte pocit vyhorenia?   áno/nie

Máte pocit, e Vae telo by potrebovalo „dobi baterky" ?   áno/nie

Mávate asté migrény, alebo zápasíte s vysokm tlakom?   áno/nie

Ste po úraze, alebo po operácii a nezotavujete sa tak rchlo, ako by ste chceli?   áno/nie

Spávate zle, neviete sa dobre vyspať ?   áno/nie

Ak ste odpovedali áno na viac ako polovicu otázok, pravdepodobne vám nefunguje správne mikrocirkulácia.

Nedostatoná mikrocirkulácia je zodpovedná za viac ako 80% ochorení a chorobnch stavov. Mikrocirkulácia je vznamná asť krvného obehu, v ktorej sa odohráva vmena kyslíka, dodávanie ivín, vitamínov a minerálov. 

Chronický stres, nedostatoná a nesprávna výživa, ako aj zlý životný štl majú za následok pokodenie krvného obehu práve v oblasti mikrocirkulácie.

Nedostatoné zásobovanie tkanív a orgánov v dlhodobom horizonte vedie k poklesu telesnej a duevnej kondície, bolestiam, rôznym akostiam a chorobám.

Rieením na tieto problémy je BEMER – jedinená, patentovaná, certifikovaná a lekárskymi túdiami overená prevencia a terapia, ktorá vám zlepí kvalitu ivota a pomôe predchádzať mnohm civilizanm ochoreniam.

BEMER prístroj je jedinená technológia na zlepenie mikrocirkulácie. Bemer technológia je fyzikálna cievna terapia, oficiálne registrovaná aj v SR. 

Je mimoriadne úinnm prostriedkom pre zachovanie a zlepenie zdravia, pre zvládnutie rôznych chorobnch príznakov a stavov (bolesti hlavy, migréna, bolesti chrbtice, at.).


CHRÁŇTE  SVOJE ZDRAVIE A ZDRAVIE VAŠICH BLÍZKYCH!  VYSKÚŠAJTE BEMER TERAPIU DNES, V MESIACI OKTÓBER 2018 ZADARMO!

Pred aplikáciou terapie Bemer konzultácia s MUDr. Ladislavom Pásztorom,MSc.

Objednajte sa zdarma: 

telefonicky: +421 910 900 286
e-mailom: mudr_ladislav.pasztor@bemermail.com

Pre alie informácie nás neváhajte kontaktova.

Teíme sa na Vás!

Súbory na stiahnutie:

Fyzikálna terapia ciev BEMER zlepšuje prekrvenie a okysličenie organizmu, posilňuje imunitu, upravuje acidobázickú rovnováhu a harmonizuje nervový systém.

Kontaktné Údaje

Tehelná 26, Bratislava
info@bmrterapia.sk
+421 911 132 454

Posledné Novinky