Kontaktujte Nás

Kontaktné Údaje

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
Marta Ráczova, diplomovaná fyzioterapeutka
Adresa
 • Tehelná 3120/26
 • 831 03 Bratislava
 • 2. poschodie, č.dv. 260,261
ORDINAČNÉ HODINY:
 • Pondelok - Streda: 7:00 - 12:00 , 12:30 - 15:30
 • Utorok, Štvrtok, Piatok: 7:00 - 12:00
 • telefón: 0903 132 130
 • Email : ambulancia@bmrterapia.sk

Čo, ako a za akých podmienok liečime ?

BEMER liečba je fyzikálna cievna terapia, ktorá upraví a optimalizuje činnosť malej pumpičky v stene malých arteriol a venúl. Tak sa krv dostáva do kapilár, kde bunky dostanú kyslík, živiny, vitamíny, minerálne látky, a zároveň sa do krvi dostanú odpadové látky metabolizmu a krv sa posúva do žíl. Zlepšenie mikrocirkulácie znamená aj lepšie využitie a pôsobenie liekov, ktoré pacient užíva. Všetky bunky, orgány a celé telo bude fungovať lepšie, mnohé chorobné procesy sa upravia.

Kto môže odporúčať BEMER liečbu?

a) ošetrujúci lekár:
V tomto prípade požadujeme písomnú informáciu o aktuálnom zdravotnom stave pacienta, o jeho anamnéze, konkrétne lieky, ktoré pacient užíva.

b) samotný pacient
V tomto prípade privítame, ak pacient prinesie písomne aspoň základné informácie o svojom zdravotnom stave. V prípade opakovania liečby už to nie je potrebné. Vždy nás zaujímajú informácie o aktuálnom zdravotnom stave a liekoch, ako aj výživovývh doplnkoch, ktoré pacient užíva.

Postup pred liečbou

Na základe informácii o aktuálnom zdravotnom stave pacienta náš lekár pripraví program liečby. Teda pre každého pacienta “ušijeme” program liečby na mieru.

Popis samotnej liečby:

Naša fyzioterapeutka s pacientom urobí vstupný rozhovor, zistí aktuálne podmienky na BEMER liečbu, odmeria krvný tlak, prípadne telesnú teplotu. Vysvetlí základné princípy BEMER liečby. Pacient si prečíta a podpíše Informovaný súhlas a Dotazník pred a po liečbe.

Liečba celotelová: pacient leží na špeciálnom BEMER lôžku (B.Body). Nemusí sa vyzliecť, a počas liečby môže čítať, spať, komunikovať.

Liečba lokálna: podľa konkrétneho problému a lokality choroby sa použije šál (B.Pad), alebo lokálny aplikátor (B.Spot).

Špeciálnou formou lokálneho aplikátora je svetelný aplikátor (B.Light), ktorý používame pri liečbe kožných ochorení, aj popálenín, vredu predkolenia a pod.

Liečba je bezbolestná, pacient môže pociťovať teplo, prípadne slabé brnenie.

Trvanie liečby je 20 minút = jedno sedenie. Počas sedenia pacient v skutočnosti dostáva dve liečby: vždy dostáva celotelovú a aj lokálnu liečbu.

BEMER liečba je bezbolestná a nemá známe vedľajšie účinky.

Je vhodná pre všetky vekové kategórie, aj pre deti. U ťarchavých žien posúdime vhodnosť BEMER liečby individuálne.

V prípade srdcových arytmií, horúčky neznámeho pôvodu, veľmi zlom celkovom stave, chronickom užívaní kortikosteroidov vhodnosť liečby BEMERom posudzujeme individuálne.

V prípade liečby Warfarinom je nutná úzka spolupráca s ošetrujúcim lekárom, nakoľko často je potrebná úprava dávkovania Warfarinu v zmysle zníženia dávky.

Odporúčania pred aplikáciou:

 • dostatočná hydratácia
 • psychický kľud
 • príjem horčíka, 250mg až 350mg horčíka denne, aspoň 3 dni pred liečbou,a aj počas liečby.

Cenník

a) Liečba na našej ambulancii:
Cena jedného sedenia v trvaní 20 minút = 7.80 € V prípade objednania 10 dňovej liečby sú prvé 3 sedenia zadarmo.

Pacient teda absolvuje 3 + 10 sedení = 78,- €

b) Prenájom prístroja do domácnosti:
na jeden mesiac: 350,- €.
Do 31.decembra 2017 je uvádzacia cena penájmu 250,- € / mesiac.

Všetky ceny sú vrátane DPH.

V prípade, že sa pacient rozhodne prístroj zakúpiť, cena prenájmu sa z kúpnej ceny prístroja odpočíta.

Prehľad diagnóz, ktoré na našej ambulancii liečime:

A. Neurologické a psychiatrické diagnózy:

 • migréna, chronické bolesti hlavy, aj tenzné
 • tinnitus
 • závrat (vertigo)
 • algické vertebrogénne syndrómy
 • polyneuropatie rôznej etiológie, vrátane pri cukrovke, ochoreniach pečene
 • stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode
 • artrerioskleróza mozgu
 • chronický únavový syndróm
 • Sclerosis multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • autizmus

B. Ortopedické a traumatologické diagnózy:

 • artrózy
 • reumatické ochorenia
 • vertebrogénne algické syndrómy
 • bolestivé stavy kĺbov a šliach, napr. po úraze
 • syndróm karpálneho tunelu
 • osteoporóza
 • zlomeniny, distorzie, výrony
 • Suddeckova atrófia
 • stavy po operáciach pohybového aparátu, napr. po výmene kĺbu, a pod.
 • hojenie rán, aj pooperačných

C. Choroby kardiovaskulárneho aparátu:

 • ischemická choroba srdca, bolestivá aj nebolestivá forma, stavy po infarkte srdca
 • hypertenzná choroba
 • ischemická choroba dolných končatín
 • ulcus cruris

D. Choroby gastrointestinálneho traktu:

 • Crohnova choroba
 • iné zápalové ochorenia hrubého čreva
 • celiakia (najmä následné zápalové zmeny)
 • chronická pankreatitída
 • chronické hepatitídy

E. Urologické diagnózy:

 • insuficiencia obličiek (začiatočné štádia )
 • hypertrófia prostaty
 • chronické pyelonefritídy
 • erektilná dysfunkcia

F. Gynekologické diagnózy:

 • dysmenorrhoe
 • endometriosis
 • sterilita

G. ďalšie ochorenia:

 • endokrinné ochorenia
 • chronické komplikácie cukrovky
 • alergie
 • poruchy imunity
 • hojenie čerstvých aj chronických rán, vrátane pooperačných
 • antistresové programy
 • spánkový program
 • rekonvalescencia
 • zlepšenie stavu pacienta v celkovej zošlosti
 • prevencia tzv. civilizačných chorôb

Ako sa k nám dostať ?

Ambulancia Bemer

ORDINAČNÉ HODINY:
 • Pondelok - Streda: 7:00 - 12:00 , 12:30 - 15:30
 • Utorok, Štvrtok, Piatok: 7:00 - 12:00
 • Objednávky: 0903 132 130
 • Email : ambulancia@bmrterapia.sk

Fyzikálna terapia ciev BEMER zlepšuje prekrvenie a okysličenie organizmu, posilňuje imunitu, upravuje acidobázickú rovnováhu a harmonizuje nervový systém.

Kontaktné Údaje

Tehelná 26, Bratislava
info@bmrterapia.sk
+421 911 132 454

Posledné Novinky